Make your own free website on Tripod.com
 
http://POZEDON.tripod.com    
  สารบัญ  
  หน้าแรก
ข่าว
รวมภาพ
ผลสำรวจ
สมาชิกในกลุ่ม
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ

 


 

วิจัยเอแบคโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง11 -26 ปี พบว่า

 

นักเรียนนักศึกษานิยมดื่มเบียร์ ไวน์ เหล้า 37.1%

หนีเรียน 26.7%

ดูหนังสือ อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 25.5%

ทะเลาะวิวาท 22.1%

เล่นการพนัน 21.3%

มีเพศสัมพันธ์ 17.4%

ลักขโมย 5.6%

ถ่ายภาพนายแบบ นางแบบ 3.2%

ถ่ายภาพนู้ด 2.2%

เกิดความเครียดหรือกลุ้มใจปัญหาทางการเงิน การเรียน ครอบครัว สุขภาพ 11.4%

สูบบุหรี่ 15.4%

 

 

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลียนแบบความรุนแรงของวัยรุ่น